Woorden gezocht voor de Transitie-Bingo

Zo’n vijf jaar geleden kwam opeens de bullshitbingo om de hoek kijken. De bingo helpt je bij saaie presentaties en/of nietszeggend beleidsgebral.

De eerste stap is dat je een bingokaart maakt met 25 woorden waarvan je verwacht dat die gezegd zullen gaan worden. Elke keer als je één van de woorden hoort,  zet je er een kruis doorheen. Als je 5 woorden op een rij hebt doorgestreept, roep je hard: Bingo!.

Rondom transities zijn een heleboel van die veelgebruikte, versleten woorden te verzinnen. Ik ben begonnen met het vullen van een kaart. Heb jij nog suggesties om de lege plekken te vullen? Ik hoor ze graag.

Kaart Transitie-Bullshit Bingo

Integraal

Verbinden

Zelfredzaam

Eigen Kracht

Wijk

Sociaal netwerk

Buren

Vrijwilligers

Inspirerend

Lokaal

Kwetsbare burger

Eén plan

Participatiesamenleving

Eigen regie

Keukentafelgesprek

Samenredzaamheid

Dichtbij

Veerkracht

Eigen netwerk

Kanteling