Over Edificare

Edificare

Ædificare betekent bouwen in het Latijn. Het bouwen aan een huis, een boot, de maatschappij. Tegelijkertijd staat (a)edificare ook voor het sterken van de geest. U begrijpt dat deze betekenissen ook verwijzen naar de kernactiviteiten van Edificare.

Edificare bouwt samen met mensen in organisaties en met mensen die ondersteuning nodig hebben aan goede individuele zorg- en dienstverlening.

Het is belangrijk om zelf te kunnen bepalen wat je doet en laat, en ook hoe je je laat ondersteunen als dat nodig is. Soms is tijdelijke hulp voldoende, soms langdurig of specialistisch. Dat geldt voor mensen en organisaties.

Edificare wordt primair ingeroepen voor het adviseren en helpen bij vernieuwingen in het sociaal domein: door gemeenten, organisaties in de zorg, informele zorg en welzijn en belangenorganisaties. Het advies richt zich o.a. op: ideevorming en voorbereiding op de toekomst, implementatie, projecten en programma’s. Kenmerkend voor de aanpak van Edificare is het zoeken naar de saamhorigheid en samenwerking, ook waar dat niet vanzelf spreekt.

Daar kan ik mijn expertise inbrengen, het proces managen, het programma sturen of betrokkenen ondersteunen, in een wederzijds leerproces.

Kernactiviteiten: transitie en transformatie sociaal domein, verandermanagement, organisatie- en beleidsadvies, programma’s en projecten.

Resultaten voor klanten van Edificare kunnen zijn:

  • Ideeën en adviezen voor verbeteringen, veranderingen en transformaties in ondersteuning, zorg en welzijn

  • Plannen of projecten om van ideeën tot concrete resultaten te komen.

  • Nieuwe werkwijzen, producten of diensten

  • Deskundigheid om verbeteringen en vernieuwingen in de zorg- en dienstverlening in de toekomst zelf door te voeren

  • Nieuwe visie of nieuw beleid

  • Samenhang en synergie in projecten en programma’s