Diensten Edificare

Diensten Edificare

Edificare adviseert en ondersteunt het management van gemeenten en organisaties gerelateerd aan ondersteuning, zorg en welzijn. Hiermee verbetert de besluitvorming rondom externe ontwikkelingen (zoals wetten en regels) en interne ontwikkelingen, zoals nieuwe ideeën en projecten. Edificare helpt organisaties zich voor te bereiden op de toekomst, begeleidt initiatieven en helpt bij implementaties.
Ik doe dit door een praktisch, passend plan van aanpak te schrijven, te adviseren en het proces te ondersteunen waar nodig, zo nodig door programma- of projectleiding. Het eindresultaat is dat de organisatie op eigen kracht verder kan.

De afgelopen jaren lag het accent op de transitie van het sociaal domein, belangenbehartiging vanuit cliënten- en patiëntenperspectief en 1e lijn gezondheidszorg.

Ik ga enthousiast en positief, nuchter en nieuwsgierig problemen te lijf. Ik zoek naar saamhorigheid en samenwerking.

Alle diensten samengevat

Werkzaamheden Sectoren
Programma, Project- en proces(bege)leiding
Transformatie sociaal domein en langdurige zorg; lokale belangenbehartiging; met bewoners, ondernemers en gemeente op zoek naar oplossingen voor een opgeruimde en schone buurt; wijkgericht werken; Gemeente, welzijn, ouderenzorg, cliëntenorganisatie, koepelorganisatie informele zorg, patiëntenorganisaties, huisartsenkring
Beleid, visie, scenario’s
Transformatie sociaal domein, Wmo 2015, productbeschrijvingen, sociale netwerken, extramurale zorg, informele zorg, Verstandelijk en auditief gehandicaptenzorg, gemeente, informele zorg, verpleging en verzorging
Coaching en workshops
Individuele coaching van projectleiders; coaching van projectteams, MT-dagen; procesbegeleiding; studie-, visie- en start-dagen; conferenties en workshops Patiëntenverenigingen, verstandelijk gehandicaptenzorg, GGZ, ouderenzorg, informele zorg, V&V, jeugdzorg
Communicatie en voorlichting
Handleidingen sociale netwerken, vrijwilligers, doelgroepparticipatie; brochures Informele zorg, GGZ, belangenorganisaties cliënten

Details over alle hierboven genoemde opdrachten vindt u hier.