Over Jeanet Bouw

Inmiddels heb ik veel ervaring met (implementatie van) veranderingen, vernieuwende projecten, beleids- en organisatievraagstukken in de ondersteuning en formele en informele zorg. Vanwege mijn achtergrond en al mijn werkzaamheden ben ik gesprekspartner voor en kan ik goed schakelen tussen alle (bestuurlijke) geledingen in en om jeanet Ede kleinorganisaties.

Ik studeerde in 1985 af als pedagoog aan de Universiteit Utrecht. Mijn loopbaan startte met functies in de communicatie, PR en deskundigheidsbevordering. Door projecten en beleidsfuncties bij een landelijke koepelorganisatie voor zorgaanbieders kwam ik in aanraking met landelijke beleidsbeïnvloeding en samenwerking tussen organisaties. Na managementfuncties binnen een AWBZ-instelling ben ik sinds mei 2006 zelfstandig adviseur verandermanagement, beleid en organisatie. In 2006 rondde ik ook mijn masteropleiding Change Management af.

Werkervaring

2006 – heden: eigen bedrijf Edificare. Zelfstandig professional: interim- en verandermanagement, organisatie- en beleidsadvies. Kernwoorden: bijdragen aan ontwikkelen en innoveren van ondersteuning, zorg en welzijn. Aandachtsgebieden: Sociaal Domein, (Lokale) Belangenbehartiging, 1e lijns Gezondheidszorg, informele zorg. Voor opdrachten zie hier.

2001 – 2006: Divisiemanager Kind en Gezin bij Stichting Sherpa in Baarn. Alle vormen van dienstverlening aan ca. 260 kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en hun ouders. Ook enkele units voor volwassenen. Leidinggevende van 180 medewerkers, 5 managers en 2 projectleiders.

1999 – 2000: Clustermanager bij Stichting NaarMate in Hilversum (instelling voor dienstverlening aan mensen met een handicap, voorloper Sherpa).

1995 – 1999: Senior beleidsmedewerker/projectleider bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in Utrecht. Landelijke belangenorganisatie voor alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Dossiers o.a. zorgzwaartebekostiging, dagbesteding, logeerhuizen.

1992 – 1995: Bij Vereniging Fiad-Wdt in Utrecht (rechtsvoorganger van VGN): Co├Ârdinator deskundigheidsbevordering en Projectleider PR

1985 – 1992: Voorlichter Centrale afdeling Voorlichting en Informatie aan Studenten (Introductiedagen, publicaties. voorlichtingsdagen) en Voorlichter van de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht.

Voor een overzicht van alle door Jeanet Bouw gevolgde opleidingen en cursussen klikt u hier.