Hè? Professionele mantelzorgers?

In een bericht op de site wmo-wijzer kwam ik een bericht tegen over professionele mantelzorgers. Hè? Professionele mantelzorgers? En vervolgens een betoog hoe goedkoop deze mantelzorgers zijn in vergelijking met medisch geschoolde beroepskrachten.

Voor informele zorg worden vaak allerlei termen door elkaar gebruikt.
Kenmerkend is dat familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers zorg en ondersteuning bieden, zonder betaling van loon. In totaal gaat het om tachtig procent (80! %) van alle zorg en ondersteuning thuis die zo wordt gegeven.

Mantelzorgers hebben een persoonlijke band met degene voor wie ze zorgen, in tegenstelling tot (zorg)vrijwilligers met wie juist vanwege de ondersteuning de relatie gaat ontstaan.

Professionele mantelzorgers bestaan dus niet.