Wensdenken: De buurt lost alles op

De gedachte is simpel: door meer sociale cohesie in wijken zullen mensen elkaar meer gaan helpen. Als dan die oudere buurman of buurvrouw niet meer zelf het huis schoon kan houden of niet zelf die steunkous kan aantrekken, dan staat daar een legertje buren en wijkbewoners klaar om de helpende hand te bieden.

Marja Jager-Vreugdenhil stelt:
“De buurt doet er toe, maar niet voor informele zorg. Buren organiseren zich wel gemakkelijk om hun onderlinge omgang in de publieke ruimte te reguleren, maar zullen hun privéruimte eerder van elkaar afschermen dan buren daarin toe te laten.
Andere sociale verbanden vormen gelukkig wel een bron van informele zorg. Mantelzorg wordt meestal verleend aan familieleden. Ook diverse vrijwilligersorganisaties zijn specifiek gericht op zorg, zoals de Zonnebloem en het Rode Kruis. En ook kerken hebben zorg tot doel, zij het niet als enige doel. Er zijn dus wel degelijk sociale verbanden die belangrijk zijn voor de ambitie van de Wmo, maar die zijn niet per se buurtgerelateerd.”

Zie ook hier.

Wensdenken: Gemeenten kunnen meer doen met minder geld

Gemeenten kunnen meer doen met minder geld …

Ik begrijp nooit de logica van deze redenering. Het roept bij mij alleen maar vragen op.

Wat kunnen gemeenten meer doen? Dan wie eigenlijk? En hoe komt het dat gemeenten meer kunnen doen met minder geld. Hoe zit die redenering in elkaar? En geldt dat ook voor welzijn en zorg?

Meestal valt tegen hoeveel gemeenten meer doen voor minder geld, aldus Jurre van den Berg in de Volkskrant van vandaag.
Ook voor de uitvoering zelf is het niet logisch om te verwachten dat gemeenten efficiënter zullen omgaan met geld. Zo heeft Gupta Strategists becijferd dat de uitvoeringskosten van de Wmo momenteel acht keer zo hoog zijn als die van de AWBZ. Voorwaar nog een flinke opgave voor de gemeenten als dat met minder moet. Zie ook hier.

Bronnen:
7 goedklinkende fabels (VK, Jurre van den Berg, 21 september 2013); Evaluatie van het Nederlandse decentralisatiebeleid (1993 – 2008) van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.
http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/uitvoering-wmo-acht-keer-duurder-dan-awbz